Vi stänger omkädningsrummen

Under coronaepidemin blir många isolerade och passiva. Padel är en härlig aktivitet som både ger motion och välbefinnande och vi hoppas kunna fortsätta hålla hallen öppen.

För att minska smittspridningen av covid-19 stänger vi omklädningsrummen from måndag 6/4!
Tvätta händerna och håll avstånd till varandra. Kom ombytta och dröj inte kvar för länge på den gemensamma ytorna.

Hälsningar Padel Lundsbrunn