I samråd med hantverkarna har vi beslutat att skjuta på öppningsdatum för att iordningställa hallen helt och hållet.

Vi hoppas och tror att vi kan öppna för spel fredagen den 17 maj.