Här förbereds gjutning av golv. Viktiga isoleringen läggs på plats.