Markarbetet startade i början av Januari. Här görs plintarna klara för att inom kort ta emot de fina limträbalkarna